• Výsledky prijímacích pohovorov do 8-ročného štúdia

  Výsledky prijímacích pohovorov pre šk.rok 2019/2020

  Informácie o zápise

  Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí bude odoslané zákonnému zástupcovi každého žiaka doporučenou poštou najneskôr 20.5.2019 na adresu uvedenú na prihláške na štúdium.  Proti rozhodnutiu o prijatí resp. neprijatí žiaka možno podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia sa podáva riaditeľke školy.

  Zápis prijatých žiakov sa bude konať v dňoch:

  22. mája 2019 od 8.00  hod. do 15.30  hod. a 24. 5. od 8.00 do 15.30 hod.

  Do testov je možné nahliadnuť vždy počas termínov zápisu.  

  Zápis vykoná zákonný zástupca prijatého uchádzača písomne v ktoromkoľvek z uvedených termínov odovzdaním zápisného lístka. Zápisný lístok vydá uchádzačovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje. Ak zákonný zástupca nemôže vykonať zápis v určených termínoch, môže  požiadať riaditeľku školy o určenie iného termínu. Ak sa uchádzač v určenom alebo dohodnutom termíne nezapíše, rozhodnutie o prijatí na štúdium stratí platnosť. Uvoľnené miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí.

   

 • BRIGÁDA

  V sobotu 11. 5. 2019 od 9.00 hod.sa uskutoční brigáda na úprave okolia školy. Pozývame všetkých rodičov, žiakov a priateľov školy, aby prišli pomôcť skrášliť okolie našej školy. Za vašu pomoc vopred ďakujeme.

 • Frisbee

  Kvinta opäť bodovala. A  nie raz. 30.4.  2019 sa žiaci zúčastnili turnaja vo frisbee, ktorý sa konal napriek nepriazni počasia. Hoci sme boli jediným tímom, ktorý vo svojich radoch nemal ani jedného "profesionálneho" hráča, náš sympatický bojovný výkon ocenili aj organizátori turnaja. Všetkým žiakom vďaka za reprezentáciu školy.

 • Septima na galavečere Najväčší Slovák

  Záverečný galavečer ankety Najväčší Slovák v Slovenskom národnom divadle patril aj našim septimánom, ktorí pred časom na našej škole diskutovali o najväčšom Slovákovi s tvorcami projektu.

 • Ekovýlet

  Dňa 15. 4. sa triedy sexta a kvinta zúčastnili ekovýletu na Sandbergu a Devínskej Kobyle.

 • Olympiáda ľudských práv

  V čase od  10. – 12. apríla 2019  sa uskutočnil  XXI. ročník celoslovenského kola Olympiády ľudských práv. Študentka Ester Viktória Ziffová (oktáva) sa umiestnila na 5. mieste.  S úvahou na tému: Potrebuje moja generácia nový November? získala 1. miesto od UNESCO Chair for Human Rights Education na Univerzite Komenského v Bratislave. Srdečne blahoželáme!   

 • Beh Devín - Bratislava

  Naši žiaci a učitelia sa ako tím Gercenka zúčastnili Národného Behu DEVÍN - BRATISLAVA.

 • Okresné kolo v malom futbale

  Naši žiaci sa zúčastnili okresného kola v malom futbale, kde napokon obsadili krásne 2.miesto.

 • Matematická olympiáda obvodné kolo

  9.apríla sa konalo Obvodné kolo matematickej olympiády v kategóriách 6, 7 a 8. Naša škola mala tiež svojich zástupcov. V kategórii 6 sa medzi úspešnými riešiteľmi umiestnila aj Ivanka Machová z triedy prima. Gratulujeme! MŠ

 • Trenčiansky robotický deň

  Žiaci gymnázia sa zúčastnili medzinárodnej súťaže v programovaní robotov. Tím z kvarty (Miklóš, Molnár, Krištof) získal v kategórii DoIt skvelé tretie miesto. Blahoželáme!

 • Pytagoriáda okresné kolo

  V poslednom marcovom týždni sa študenti zúčastnili okresného kola Pytagoriády. Vo vysokej konkurencii (v šiestich kategóriách spolu súťažilo 293 žiakov z 19 škôl) sa nestratili ani naši študenti Svitaň a Seginková z tercie sú úspešní riešitelia okresného kola. Gratulujeme. MŠ

 • Hádzaná

  Dňa 28.3.2019 sa na našej škole konalo Obvodné kolo v hádzanej žiakov. Naši študenti v konkurencii piatich tímov obsadili prvé miesto a postúpili do krajského kola. Gratulujeme. 

 • Najväčší Slovák na našej škole

  Naše gymnázium je  jednou z troch bratislavských škôl, kde študenti diskutovali o osobnostiach Top 10 ankety Najväčší Slovák. Diskusiu moderoval Štefan Chrappa a producent projektu Peter Núñez, advokátmi jednotlivých osobností boli študenti a študentky septimy. Tí predniesli krátku úvodnú reč, nasledovala zaujímavá diskusia, v ktorej sa snažili svojich spolužiakov presvedčiť, aby dali hlas práve osobnosti, ktorú obhajujú. Diskusiu ukončilo školské hlasovanie, v ktorom si žiaci zvolili najväčšieho Slováka školy. Tým sa stal Milan Rastislav Štefánik. Priame vstupy z diskusie ste mohli počuť i vo vysielaní Rádia Slovensko.

 • Biologická olympiáda

  V krajskom kole biologickej olympiády v kategórii B sa našej študentke Lenke Jagnešákovej zo Sexty podarilo obsadiť 7. miesto a stať sa tak úspešnou riešiteľkou. Gratulujeme.

 • Exkurzia v Brne

  S triedami Prima a Sekunda sme v marci navštívili Brno a jeho úžasné digitálne planetárium, v ktorom sme si posvietili na slnečné superbúrky. V interaktívnom science centre VIDA sme si na modeloch vyskúšali ako prebiehajú rôzne javy v prírode. Ani veterné počasie nás neodradilo od prehliadky historického centra a pôsobivej gotickej katedrály Sv. Petra a Pavla.

 • 2% dane

  Vážení rodičia, opäť je tu čas, kedy môžete podporiť našu školu a prostredie, v ktorom sa vzdelávajú Vaše deti 2% z dane. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme! Bližšie info tu.

 • Biologická olympiáda

  Dňa 20.3. sa žiak kvarty Richard Paško zúčastnil krajského kola biologickej olympiády v kategórii "C". Umiestnil sa na 7. mieste a stal sa úspešným riešiteľom.

 • 19. 3. 2019

  Aktualizovali sme modul Prijímacie pohovory

 • Chemická olympiáda - okresné kolo

  Dňa 22.3. sa žiaci kvarty zúčastnili na okresnom kole chemickej olympiády a získali 2. miesto (Martin Molnár), 3. miesto (Richard Paško), 5. miesto (Adam Sedláček a 8. miesto (Tomáš Roch). Zo srdca gratulujeme a držíme palce postupujúcim do ďalšieho kola! FOTO TU

 • Matematický klokan

  21.3. sa naši študenti pridali k tisícom detí z celého sveta a riešili Matematického klokana.MŠ

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - GYMNÁZIUM
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 0917 163 071 - riaditeľka školy
  02/6353 0041 - zástupkyňa pre gymnázium
  02/38 1111 78 - sekretariát
  0914 109 109 - vedúca jedálne, e-mail: jedalensvr@gmail.com