Zvonenie

 

 

Hodina

 

  0. hodina

  7.30 –   8.15 hod

  1. hodina

  8.20 –   9.05 hod

  2. hodina

  9.15 – 10.00 hod

  3. hodina

10.10 – 10.55 hod

V e ľ k á   p r e s t á v k a

10.55 – 11.15 hod

  4. hodina

11.15 – 12.00 hod

  5. hodina

12.05 – 12.50 hod.

  6. hodina

13.00 – 13.45 hod

Obedňajšia prestávka

13.45 – 14.10 hod.

  7. hodina

14. 15– 14.55 hod.

  8. hodina

15.05 – 15.50 hod.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - GYMNÁZIUM
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 0917 163 071 - riaditeľka školy
  02/6353 0041 - zástupkyňa pre gymnázium
  02/38 1111 78 - sekretariát
  0914 109 109 - vedúca jedálne, e-mail: jedalensvr@gmail.com