Rada rodičov

Nadpis

Rada rodičov  pri Spojenej škole Svätej Rodiny  je zložená zo zástupcov rodičov za jednotlivé triedy základnej školy a gymnázia.  Od šk. roku  1998/99 je v škole založené občianske združenie  Združenie rodičov pri základnej škole, ktoré je zároveň aj pre rodičov žiakov gymnázia a je aj  poberateľom 2%.

Príspevky do Fondu Združenia rodičov na šk. rok 2018/2019, odsúhlasené na rade školy a rade rodičov:

 • príspevok na jedno dieťa  - 50€ ročne
 • príspevok na 2 deti: - 80€ ročne
 • príspevok na 3 a viac detí  - 90 € ročne

 

Číslo účtu rodičovského združenia:

SK03 1100 0000 0026 6474 4001  Tatra Banka.

Do poznámky je potrebné napísať meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje. 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - GYMNÁZIUM
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 0917 163 071 - riaditeľka školy
  02/6353 0041 - zástupkyňa pre gymnázium
  02/38 1111 78 - sekretariát
  0914 109 109 - vedúca jedálne, e-mail: jedalensvr@gmail.com