DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov


+
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej
rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na
život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako
140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim
miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo
vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého
životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie
sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu.
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť
bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú
sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie
problémov a líderstvo.


Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

Program DofE na Spojenej škole Svätej Rodiny

V tomto školskom roku majú prvýkrát študenti našej školy možnosť zapojiť sa do medzinárodného programu
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (skrátene DofE). Tento program je určený pre mladých od 14-24
rokov a pomáha im rozvíjať sa v oblastiach dobrovoľníctva, športu a talentu. So svojimi spolužiakmi absolvujú
účastníci aj dobrodružnú expedíciu. Účastníci medzi sebou navzájom nesúťažia, stanovujú si vlastné ciele,
ktoré sa snažia počas šiestich mesiacov (bronzová úroveň) splniť. Mladí ľudia na sebe pravidelne pracujú a
zlepšujú sa v daných oblastiach tak, aby čo najlepšie splnili svoje ciele. Jedinečnosť programu spočíva v tom,
že účastníci si stanovujú svoje ciele a aktivity na ich splnenie sami podľa svojich záujmov. Okrem
osobnostného rastu sa účastníci zlepšujú v schopnosti zorganizovať si čas, určovať si priority a systematicky
pracovať na splnení svojich cieľov.

Absolvovanie programu DofE je prínosom pri uchádzaní sa o zamestnanie alebo aj pri prihlásení sa na vysokú
školu (absolventov programu uprednostňujú aj univerzity ako Oxford alebo Harvard či Cambridge).

V prípade záujmu o zapojenie sa do programu DofE, kontaktujte koordinátorku programu na našej škole
Mgr. Martinu Hamadovú do 30.9.2018.

Kontaktné osoby:
Mgr. Martina Hamadová (martina.hamadova@svr.sk)
Mgr. Tomáš Vasilčák (tomas.vasilcak@svr.sk)
RNDr. Stanislava Poulová (stanislava.poulova@svr.sk)
Mgr. Matej Machurek (matej.machurek@svr.sk)

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - GYMNÁZIUM
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 0917 163 071 - riaditeľka školy
  02/6353 0041 - zástupkyňa pre gymnázium
  02/38 1111 78 - sekretariát
  0914 109 109 - vedúca jedálne, e-mail: jedalensvr@gmail.com