Navigácia

Zelená škola

V rámci vzdelávacieho programu Zelená škola na škole pracuje Kolégium Zelenej školy, ktoré sa v tomto školskom roku pravidelne stretáva v pondelky o 14.00 v učebni fyziky. Prerokúva a schvaľuje všetky akcie, ktoré má v Enviromentálnom akčnom pláne naplávanované. V pridaných dokumentoch nižšie si môžete pozrieť niektoré aktuálne informácie o práci v rámci programu Zelená škola:

 x1_ZELENAskola_SSSvRod_zakladneINFO_naWEB.pdf

x2_PravidlaZELENEJskoly_Metodika7KROKOV_zWebu_na2017-18.pdf

Kolégium Zelenej školy:

X3_KOL_1.PDF

Schválený Enviromentálny Akčný plán (EAP) pre našu školu:

X4B_EA_1.PDF

 

FOTOALBUM ZELENEJ ŠKOLY

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Svätej Rodiny - GYMNÁZIUM
    Gercenova 10
    851 01 Bratislava
  • 02/6353 0041
    02/38111178 - sekretariát