Všeobecné informácie

Maturita

Všeobecné informácie

Všeobecné informácie o maturite 2019 - https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Skúšobné komisie MS 2019

Predmet

Skúšobná komisia

Dátum

 

Čas

Miestnosť

SJL

PaedDr. František Rechtorovič

27. 5. 2019

Pondelok

28. 5. 2019

utorok

7,40 – 15,15

 

10,40 – 14,50

sexta

Mgr. Nikoleta Baánová

PaedDr. Peter Lazový

ANJ

Mgr. Katarína Šaradinová

27. 5. 2019

Pondelok

28. 5. 2019

utorok

7,40 – 15,40

 

9,20 – 12,00

septima

Mgr. Lýdia Kotuličová

Mgr. Gabriela Boszkosová

OBN

Mgr. Jana Komorová

28. 5. 2019

utorok

7,40 – 10,40

kvinta

Mgr. Zuzana Blahová

PaedDr. Lenka Marková

DEJ

Mgr. Miriam Alakšová

28. 5. 2019

utorok

11,20 – 15,30

kvinta

PaedDr. Lenka Marková

Mgr. Zuzana Blahová

GEG

RNDr. Helena Bajerová

27. 5. 2019

Pondelok

 

7,40 – 10,40

sekunda

RNDr. Stanislava Poulová

Mgr. Marcela Švirlochová

MAT

PaedDr. Anna Imrichová, PhD.

28. 5. 2019

utorok

7,40 – 8,50

sekunda

Mgr. Matej Machurek

Mgr. Andrea Konopková

BIO

Mgr. Martina Varechová

27. 5. 2019

Pondelok

 

12,20 – 15,15

sekunda

Mgr. Katarina Huberová

RNDr. Stanka Poulová

INF

PaedDr.Anna Imrichová,PhD.

28. 5. 2019

utorok

9,00- 11,10

INF/B

Mgr. Ján Pašúth

Ing. Helena Jánošíková

FYZ

Mgr. Ľubomíra Uherková

27. 5. 2019

Pondelok

 

7,20 – 9,30

kvinta

PaedDr. Renáta Tóthová, PhD.

RNDr. Monika Koleková

CHE

PaedDr. Zuzana Sadovská

27. 5. 2019

Pondelok

 

10,00 – 11,50

kvinta

Mgr. Anna Mikulová

Mgr. Mária Lišková

NEJ

PhDr. Beáta Štenclová

28. 5. 2019

utorok

7,40 – 10,00

sexta

Mgr. Lucia Hanušová

PaedDr. Peter Lazový

   

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - GYMNÁZIUM
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 0917 163 071 - riaditeľka školy
  02/6353 0041 - zástupkyňa pre gymnázium
  02/38 1111 78 - sekretariát
  0914 109 109 - vedúca jedálne, e-mail: jedalensvr@gmail.com