Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutočnilo  3. 10. 2018 o 16.30 v zborovni školy.

Predseda rady školy: Ing. Pavol Bulla

Podpredseda rady školy: Mgr. Ing. Milan Toman, SVD

Členovia rady školy:

 • p. Milan Bubák, SVD - člen rady školy za zriaďovateľa

 • p. Milan Toman, SVD - člen rady školy za zriaďovateľa

 • Ing. Katarína  Kadlečíková - členka rady školy za zriaďovateľa

 • PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD., MSc. - člen rady školy za zriaďovateľa

 • Mgr. Monika Ferenčíková  - monikferencik@gmail.com - členka rady školy za rodičov

 • Mgr. Jana Padychová   - členka rady školy za rodičov

 • Alexander Dmitrenko - člen rady školy za rodičov

 • PaedDr. Peter Lazový - člen rady školy za pedagogických zamestnancov

 • Mgr. Nikoleta Baánová - člneka rady školy za pedagogických zamestnancov

 • Ing. Pavol Bulla - člen rady školy za nepedagogických zamestnancov

 • Denis Drahník - člen rady školy za žiakov

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - GYMNÁZIUM
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 0917 163 071 - riaditeľka školy
  02/6353 0041 - zástupkyňa pre gymnázium
  02/38 1111 78 - sekretariát
  0914 109 109 - vedúca jedálne, e-mail: jedalensvr@gmail.com