Navigácia

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - GYMNÁZIUM
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/6353 0041
  02/6345 1022

Partners

MODERNÉ GYMNÁZIÁ V BRATISLAVSKOM KRAJI

Názov projektu: Inovácia vzdelávacieho procesu na základe potrieb trhu práce vo vedomostnej spoločnosti

ITMS kód Projektu: 26140130038

Miesto realizácie projektu: Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava

Operačný program: Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 4: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj

Opatrenie: 4.1: Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Termín realizácie projektu: do 31. 7. 2015

Streda 25. 5. 2016

Statistics

Počet návštev: 1371400

Novinky

 • Dňa 10. 5. 2016 sa konalo obvodné kolo biologickej olympiády kategórie D. Naši žiaci P. Hajdúch a S. Janíček zo Sekundy obsadili výborné prvé a druhé miesto. Chlapcom gratulujeme!

 • 13. 5. 2016

  Aktualizovali sme modul Prijímacie pohovory

 • V kalendári sa písal 19. apríl. Bol to pre nás významný deň, lebo sme sa vydali na poznávací zájazd do Nemecka, vďaka ktorému sme nielen spoznali zaujímavé miesta krajiny, ale mali sme možnosť využiť svoje znalosti nemčiny v praxi. Prvý deň sme si pozreli mesto na rieke Labe – Drážďany, obdivovali jeho historické centrum, navštívili rôzne múzeá v Zwingri, ako aj zaujímavé múzeum hygieny. Milovníkov histórie zaujalo mesto Postupim, kde sme okrem krásnych pamiatok a historických budov navštívili miesto, na ktorom sa po druhej svetovej vojne stretla veľká trojka Stalin, Truman a Churchill – zámok Cecilienhof.  Zlatým klincom zájazdu bolo hlavné mesto Nemecka – Berlín. Na programe bola Brandenburská brána, televízna veža s výhľadom na mesto z výšky viac ako 200 m, dóm, radnica, parlament a mnoho ďalších zaujímavostí mesta.  Ďakujeme za krásne zážitky. Niekoľko fotiek si môžete pozrieť tu.                                                                                                                                                                  Maria Kováčová, kvarta

 • 22. apríla oslavuje naša Zem svoj sviatok. Pri tejto príležitosti sme s triedami 1.AG, Kvinta, 2.AG. navštívili Prírodovedné múzeum v Bratislave a zúčastnili sa zaujímavej prednášky o vírusoch. Prednášateľ prof. MUDr. F. Čiampor, DrSc. z výskumného ústavu SAV nám vysvetlil odkiaľ pochádzajú vírusy, aký majú význam v prírode a porozprával nám o tých najznámejších a najobávanejších. Pozreli sme si aj aktuálnu expozíciu Tropické pavúky i vynovené zbierky stálych expozííci múzea.

 • 19. 4. 2016

  Beseda o Sýrii

  Dnes sa na našej škole uskutočnila prednáška a beseda o utečencoch a súčasnej situácii v Sýrii, ktorá je sužovaná vojnou. Cenné a zaujímavé informácie triedam Oktáve, Kvarte, Kvinte, 1.AG a 2.AG priniesli členovia Komunity sv Egídia a pani Janka, ktorá v Sýrii dlhodobo žila.

 • Stredoškolská odborná činnosť

  Na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti získali naši študenti pekné výsledky:
  2. miesto v kategórii Matematika a fyzika: Michal Dubjel, Ján Vaľko a Adam Špiesz (kvarta)
  2. miesto v kategórii Voľný čas: Ľubica Beláková, Mária Kováčová a Petra Pitoňáková (kvarta)
  Mimoriadne ocenenie v kategórii Psychológia a pedagogika: Ester Ziffová (kvinta)
  Gratulujeme!
  Fotografie úspešných žiakov si môžete pozrieť  << TU >>

 • Matematická olympiáda

  V okresnom kole matematickej olympiády v kategórii Z6 boli úspešní žiaci prímy: 
  Tomáš Roch 2. miesto 
  Michaela Tretiaková a Alexander Šajánek (úspešní riešitelia).
  Gratulujeme!
  Fotografie úspešných žiakov si môžete pozrieť  << TU >>

 • 31. 3. 2016

  Aktualizovali sme modul Prijímacie pohovory

 • 13. 4. 2016

  Biblická olympiáda - diecézne kolo

  Na tejto súťaži reprezentovalo našu školu družstvo z Oktávy - Sisa Lipcseyová, Adelka Majerčáková, Janko Selecký. Ďakujeme! (sl)

 • 2% DANE - potrebné tlačivo si môžete stiahnuť aj tu

  Vážení rodičia!  Obraciame na Vás touto cestou s prosbou o podporu poukázaním Vašich 2% nášmu Rodičovskému združeniu pri ZŠ Svätej Rodiny (ako spojená škola máme iba toto jedno občianske združenie).  Príspevky, ktoré nám touto formou poskytnete, by sme radi využili na modernizáciu vzdelávacieho procesu a celkové zlepšenie materiálneho vybavenia školy. Našim žiakom chceme poskytnúť príjemné a tvorivé prostredie, aby sa v škole cítili dobre, a tak mohli rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti.    Rozpočet, ktorý má škola schválený, žiaľ, nedovoľuje zabezpečiť nič z toho, čo by sme chceli a čo by i Vašim deťom urobilo školu zaujímavejšou a atraktívnejšou. Z uvedeného dôvodu Vám budeme veľmi vďační, keď sa rozhodnete 2% dane z Vašich príjmov poukázať na Rodičovské združenie  pri ZŠ Svätej Rodiny, aby sme tak spoločnými silami zlepšili prostredie školy a poskytli Vašim deťom a našim žiakom kvalitné vzdelanie.  Za Vašu pomoc a podporu Vám ďakujeme.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Svätej Rodiny - GYMNÁZIUM
  Gercenova 10
  851 01 Bratislava
 • 02/6353 0041
  02/6345 1022

Fotogaléria